Aktiviteter i høst:

-Dugnad: 9. september 1300-1730. Installasjon av ny ventilasjon, støvsuge og vaske.

-Dugnad: 10. september 1600-2100. Ventilasjon fortsatt + Male. m.m.

-Mekkedag: 6. oktober. Gratis for medlemmer. 

- “Flippernight”: 11. oktober 1800-2300. Kr. 100,- i inngangspenger for ikke medlemmer. Det blir satt opp miniturnering.

   Annonseres på nettsiden den 27.september.

-Åpen dag: 24. november. Gratis inngang for alle. (Vi setter opp en konkurranse med high-score på 3 valgte flippere)

-Mekkedager 1. og 2. desember. Påmelding!

-Turneringer:  22. september, 27. oktober 25. november og 30, desember (Nyttårsfest)