Aktiviteter i våren 2019:

Turneringer: 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6.

Åpen Dag (gratis adgang for alle!) 26. mai.

Flere medlemskvelder med innhold; 8. mars, 29.mars og 26.april.