Vi trenger din hjelp for å gjøre klubben kjent. Trykk gjerne ut aktuell informasjon og distribuer i lokalmiljøet!

bfk logo
Flyer (MH)
Flyer 1 (ØH)
Åpen dag plakat
åpningsfest flipperklubben