Flyer (MH)
Flyer 1 (ØH)
åpningsfest flipperklubben

Vi trenger din hjelp for å gjøre klubben kjent. Trykk gjerne ut aktuell informasjon og distribuer i lokalmiljøet!


bfk logo
Åpen dag plakat